Przedszkole Samorządowe nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim

Rekrutacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =

LISTA DZIECI PRZYJETYCH  do Przedszkola Samorządowego nr 5 w rekrutacji uzupełniajacej.
1. Karp Maja
2. Muszyński Mikołaj
3. Świstak Ida
4. Król Hanna
5. Ratajczyk Zofia
6. Muszyńska Liliana
7. Karlińska Katarzyna
8. Kowalski Kacper
9. Pyciński Filip
10. Pycińska Zofia
11.Duchowski Stanisław
12. Jankowski Fabian
13. Drabik Miłosz

Rekrutacja uzupełniająca
Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 5  ogłasza postępowanie uzupełniające w naborze na rok szkolny 2020/2021.
Rekrutacja prowadzona będzie na następujące wolne miejsca:
rocznik 2014 - 12 miejsc
rocznik 2015 - 6 miejsc
rocznik 2016 - 2 miejsca
rocznik 2017 – 7 miejsc
 W ramach rocznika 2014 i 2015 znajdują się miejsca w PRZEDSZKOLU oraz bezpłatnej ZERÓWCE 5-godzinnej (mającej siedzibę w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Próchnika 8/12).
Dokumenty rekrutacyjne do pobrania w PS 5 lub na stronie: www.przedszkole5.piotrkow.pl w zakładce „DLA RODZICÓW” - REKRUTACJA.
Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające prowadzone jest w dniach od 04.05.2020 r. do 15.05.2020 r.
Wniosek wraz z załącznikami można przesłać e-puapem lub e-mailem
lub wrzucić do skrzynki pocztowej na ogrodzeniu PS 5 czy skrzynki w Przedszkolu.

Uwaga!   Na dole strony podajemy
2.
 Lista dzieci przyjętych do Przedszkola Samorządowego nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim na rok szkolny 2020/21 
1. Listę dzieci zakwalifikowanych  do Przedszkola Samorządowego nr 5 na rok szkolny  2020/2021


Szanowni Rodzice!
          

Informacje na temat rekrutacji do przedszkoli samorządowych znajdują się na stronie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
lub w załacznikach poniżej do pobrania : Zasady Rekrutacji , Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok 2020/2021 , potrzebne oświadczenia.
Informacja o wolnych miejscach, na które będzie dokonywany nabór umieszczona    zostanie na tablicach informacyjnych w poszczególnych przedszkolach   samorządowych do dnia 28 lutego 2020 r. (piątek)

1. SKŁADANIE WNIOSKÓW     2.03 - 20.03.2020 r.

2. OGŁOSZENIE WYNIKÓW   27.03.2020r.( piątek) GODZINA 14.00  PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH  I KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH.

3. DO 30 - 31.03.2020 r. (
poniedziałek i  wtorek   NALEŻY POTWIERDZIĆ OSOBIŚCIE W PLACÓWCE OŚWIADCZENIEM PISEMNYM , ŻE DZIECKO BĘDZIE UCZĘSZCZAŁO DO NASZEGO PRZEDSZKOLA.

4.  PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH 01.04.2020r.(środa) GODZINA 14.00

5. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA I SKŁADANIE WNIOSKÓW 04.05 -15.05.2020r.

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW   22.05.2020r.
( piątek) GODZINA 14.00  PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ LISTY KANDYDATÓW  ZAKWALIFIKOWANYCH I KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH.

7. DO  27 - 28. 05.2020 r. (
środa i czwartek ) NALEŻY POTWIERDZIĆ OSOBIŚCIE W PLACÓWCE OŚWIADCZENIEM PISEMNYM , ŻE DZIECKO BĘDZIE UCZĘSZCZAŁO DO NASZEGO PRZEDSZKOLA.

8. PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH 29.05.2020r.
(piątek) GODZINA 14.00

Kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli samorządowych.
KRYTERIA GŁÓWNE
 • Wielodzietność rodziny kandydata.
 • Niepełnosprawność kandydata.
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
 • Samotne wychowanie kandydata w rodzinie.
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Powyższe kryteria mają jednakową wartość w procesie rekrutacji! 

KRYTERIA DODATKOWE
 • Kandydat, którego oboje rodzice zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy lub uczą się w trybie dziennym– kryterium stosuje się również do rodzica samotnie  wychowującego dziecko - 5pkt.
 • Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola w dacie składania wniosku i będzie uczęszczało nadal w roku, którego dotyczy rekrutacja -3pkt.
 • Odległość przedszkola od miejsca zamieszkania kandydata do 3 km - 1 pkt.

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów dodatkowych
 • Oświadczenie rodziców/rodzica kandydata o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy lub pobieraniu nauki w trybie dziennym.
 • Oświadczenie rodziców/rodzica kandydata o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w tym samym przedszkolu.
 • Oświadczenie rodziców/rodzica, że odległość od miejsca zamieszkania kandydata do przedszkola nie przekracza 3 km.

ZASADY REKRUTACJI DZIECI SPOZA TERENU MIASTA
       Dzieci zamieszkałe poza terenem miasta Piotrkowa Trybunalskiego mogą być przyjęte do przedszkola samorządowego w przypadku wolnych miejsc po zakończonej rekrutacji do przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2020/2021.

Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola:-)

2. Lista dzieci przyjętych do Przedszkola Samorządowego nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim na rok szkolny 2020/21


1. Zalewski Mikołaj
2. Gnyp Nikodem Adam
3. Kiełbik Pola Joanna
4. Pelikan Julia Aleksandra
5. Bąkowicz Aleksander Jarosław
6. Gawłowska Daria Iga
7. Lenarcik Alicja
8. Wojtaniec Tymon Aleksander
9. Bolek Sylwester Piotr
10. Borkowski Remigiusz Szczepan
11. Matera Borys Michał
12. Terka Julian Mikołaj
13. Bartosik Oleg Michał
14. Król Amelia Alicja
15. Grabowska Nela Julia
16. Bajdenko Marcel Marcin
17. Roman Mikołaj
18. Stempień Mariusz
19. Kulka Liliana
20. Mikulski Wojciech
21. Kołek Kacper
22. Rutkowski-Tuchowski Adam
23. Matyaszczyk Natan Dariusz
24. Szulc Jakub Robert

Kwalifikacja dzieci z rocznika 2018 odbędzie się w rekrutacji uzupełniającej.

1. Lista dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim na rok szkolny 2020/21.

  1. Zalewski Mikołaj
  2. Gnyp Nikodem Adam
  3. Kiełbik Pola Joanna
  4. Pelikan Julia Aleksandra
  5. Bąkowicz Aleksander Jarosław
  6. Gawłowska Daria Iga
  7. Lenarcik Alicja
  8. Wojtaniec Tymon Aleksander
  9. Bolek Sylwester Piotr
10. Borkowski Remigiusz Szczepan
11. Barańska Marcelina Maria
12. Matera Borys Michał
13.Terka Julian Mikołaj
14. Bartosik Oleg
15. Król Amelia Alicja
16. Grabowska Nela Julia
17. Bajdenko Marcel Marcin
18. Roman Mikołaj
19. Stempień Mariusz
20. Kulka Liliana
21. Mikulski Wojciech
22. Kołek Kacper
23. Rutkowski-Tuchowski Dariusz
24. Matyaszczyk Natan Dariusz
25.Szulc Jakub Robert

Kwalifikacja dzieci z rocznika 2018 odbędzie się w rekrutacji uzupełniającej.