Przedszkole Samorządowe nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim

Rekrutacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 9 =
Szanowni Rodzice!
          

Informacje na temat rekrutacji do przedszkoli samorządowych znajdują się na stronie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
lub w załacznikach poniżej do pobrania : Zasady Rekrutacji , Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok 2021/2022, potrzebne oświadczenia.
Informacja o wolnych miejscach, na które będzie dokonywany nabór umieszczona    zostanie na tablicach informacyjnych w poszczególnych przedszkolach   samorządowych do dnia 26 lutego 2021 r. (piątek)

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski na rok szkolny 2021/2022

 
Czynności Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 
od 01.03.2021 r.
do 20.03.2021 r.
od 04.05.2021 r.
do 04.05.2021 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

 
od 24.03.2021 r.
do 29.03.2021 r.
od 11.05.2021 r.
do 14.05.2021 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

 
30.03.2021 r.
godz. 14.00
17.05.2021 r.
godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

 
od 30.03.2021 r.
do 01.04.2021 r.
od 17.05.2021 r.
do 20.05.2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.
02.04.2021 r.
godz. 14.00
21.05.2021 r.
godz. 14.00
Kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli samorządowych.
KRYTERIA GŁÓWNE
 • Wielodzietność rodziny kandydata.
 • Niepełnosprawność kandydata.
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
 • Samotne wychowanie kandydata w rodzinie.
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Powyższe kryteria mają jednakową wartość w procesie rekrutacji! 

KRYTERIA DODATKOWE
 • Kandydat, którego oboje rodzice zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy lub uczą się w trybie dziennym– kryterium stosuje się również do rodzica samotnie  wychowującego dziecko - 5pkt.
 • Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola w dacie składania wniosku i będzie uczęszczało nadal w roku, którego dotyczy rekrutacja -3pkt.
 • Odległość przedszkola od miejsca zamieszkania kandydata do 3 km - 1 pkt.

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów dodatkowych
 • Oświadczenie rodziców/rodzica kandydata o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy lub pobieraniu nauki w trybie dziennym.
 • Oświadczenie rodziców/rodzica kandydata o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w tym samym przedszkolu.
 • Oświadczenie rodziców/rodzica, że odległość od miejsca zamieszkania kandydata do przedszkola nie przekracza 3 km.

ZASADY REKRUTACJI DZIECI SPOZA TERENU MIASTA
       Dzieci zamieszkałe poza terenem miasta Piotrkowa Trybunalskiego mogą być przyjęte do przedszkola samorządowego w przypadku wolnych miejsc po zakończonej rekrutacji do przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2021/2022.

Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola:-)

 

Załączniki artykułu

1. oswiadczenie-o-odleglosci- (doc) 0.01mb, (pobrań: 45)
2.oswiadczenie-o-rodzenstwie-kan-1580759457 (doc) 0.01mb, (pobrań: 28)
3. oswiadczenie-o-zatrudnieniu.do-1580759457 (doc) 0.01mb, (pobrań: 38)
4. oswiadczenie-rodzic-samotnie-w-1580759457 (doc) 0.01mb, (pobrań: 18)
5. wniosek-przedszkole-2021-2022.-1611921605 (doc) 0.05mb, (pobrań: 47)
6. klauzula - informacyjna-ps5 (docx) 0.02mb, (pobrań: 33)
7. zasady-rekrutacji-przedszkola.-1612256070 (doc) 0.03mb, (pobrań: 28)
WOLNE MIEJSCA (docx) 0.01mb, (pobrań: 8)